Agil HR certifiering- ICP-AHR

-certifieringsutbildning (ICAgile) inom Agil HR via Agile People & ICAgile

-7-8 sep 2021, Stockholm- FULL

-15-16  sep  2021, Stockholm 

-26-27  okt 2021, Stockholm

-15-16 nov 2021, Stockholm

-8-9 dec 2021, Stockholm

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp: denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, agila coacher, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

 

Utbildningen: vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

 

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

 

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

För mer info och anmälan klicka på länken (datumen) ovan alt maila: agilahrpodden@mail.com

AHR smaller 2.png
NT-40.jpg
02A765AB-C121-4ACE-B5EF-8B05F2159B73 3.J
NT-9.jpg
IMG_3733.JPG