Hur skapar vi motivation på vår arbetsplats?

Uppdaterad: 4 apr 2019

84 % av medarbetarna i Europa känner sig omotiverade (enligt en Gallupundersökning från 2013). I tredje avsnittet av AgilaHRpodden träffar jag Leila Ljungberg, vi pratar om motivation och hur en Agil kultur förhoppningsvis kan skapa en organisation med mer engagerade och motiverade medarbetare.


De agila värderingarna fokuserar på individen och människan mer än processerna och verktygen. Vi tror på en organisation som skapar möjligheter och förutsättningar för inre motivation snarare än yttre faktorer så som lön, nomineringar och prestationer. De är hygienfaktorer som skall finnas på plats men inte faktorer som skall ägnas för mycket tid eller energi.


Vad är inre och yttre motivation?

Den yttre motivationen innebär att ett beteende blir förstärkt genom belöningar. Till exempel att vi får pengar eller bonus när vi utfört en uppgift.


Inre motivation är en handling som blir förstärkt av sig själv. Den styrs av lust och en inre drivkraft. Exempel på inre motivation kan vara fritidssysselsättningar, aktiviteter som vi människor väljer att göra utan yttre belöningar. Till exempel, spela musik, åka skidor, läsa en bok, laga mat etc.


Hur skapar vi då en miljö som ger förutsättningar för medarbetarna att följa sin inre drivkraft och kreativitet?


-Det är en komplex fråga men vi tror på att skapa en trygg miljö där människor vågar experimentera och göra fel. Det är genom misstagen vi växer och hittar nya innovativa lösningar.


-Vi tror på att skapa en plattform för innovation och kreativitet. Vi pratar bland annat om kreativ tid och hackaton.


-Vi behöver skapa en lärande organisation där vi ständigt utvecklar och förändrar. Detta kan ske genom bland retroperspektiv och double up-learning. Double up-learning är när vi upptäcker fel och rättar dem men även ifrågasätter organisationen och anpassar dess normer, procedurer eller rutiner utifrån det vi har lärt oss.


-Autonomi och självledarskap är nycklar till mer motiverade medarbetare. För att lyckas med detta behöver alla i organisationen bli ledare och utbildas i ledarskap. Till att börja med behöver vi skapa en självinsikt, att förstå vilka vi är och hur vi fungerar för att kunna interagera och samarbeta med andra.


-Att arbeta i team eller i alla fall ha nära relationer i organisationen. Människan är ett flockdjur, det är viktigt att känna en tillhörighet och att ha goda och sunda relationer. Forskning visar att de medarbetare som har en kollektiv gemenskap ofta mår bättre. I ett team kan medarbetarna diskutera olika krav, hitta nya innovativa arbetsätt samt skapar ett skydd mot för hög arbetsbelastning.Låt oss dela kunskap, diskutera och utveckla våra arbetsplatser. Kommentera gärna med dina tankar och ideer kring ämnet. Om du tycker om artikeln får du gärna trycka gilla eller dela.

Länkar till relaterade till de vi talar om i podden;

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

Fredrik Laloux

-Reinventing organizations

http://www.reinventingorganizations.com

Management 3.0, många tips

https://management30.com

https://www.amazon.com/How-Change-World-Management-3-0-ebook/dp/B007ZT2KES

458 visningar0 kommentarer