Stress och krisberedskap i våra organisationer

Uppdaterat: 13 sep 2019

I tredje avsnittet av AgilaHRpodden gästas jag av Erik Mangen, vi pratar om krisstöd och organisatorisk stress.


Psykisk ohälsa står bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar (enligt statistik från Försäkringskassan). Vad behöver en organisation och arbetsgivare egentligen kunna om stress och akuta stressreaktioner?

Arbetsgivaren är ansvarig för att skapa en god arbetsmiljö och ska förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje medarbetare har också ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet. Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att uppnå en sådan bra arbetsmiljö som möjligt. Det yttersta ansvaret har dock alltid arbetsgivaren.


Vad är organisatorisk stress och hur mycket kunskap behöver vi på arbetsplatsen ha?

Det skall finnas en grundläggande kunskap om vad stress (fysisk och psykisk) är samt vilka stressorer som finns på arbetsplatsen.


Exempel på stressorer/ signaler på hög arbetsbelastning och stress kan vara:

-Koncentrationssvårigheter

-Övertidsarbete

-Hög arbetsbelastning under långa perioder

-Individens upplevelse av otillräcklighet

-En bristande motivation, nedstämdhet hos en individ

-Psykosomatiska symptom så som värk, sömnbesvär, magbesvär osv

-Sjukskrivningar, sjuknärvaro

-Hög personalomsättning

-Konflikter


Upplevelsen av stress är individuell, någon kan be stressad av dålig belysning, en annan av övertidsarbete och en tredje av att inte veta hur dennes dag kommer att se ut.

Jag (Frida) brukar säga att jag inte anställer en halv person utan en hel, vad som händer på arbetet kommer påverka individen hemma och vice versa. Det är viktigt att förstå individens fullständiga situation och vad som stressar just denne.Hur kan vi arbeta proaktivt för att förebygga stress på arbetsplatsen?

-Stress är inte farlig men det behöver finnas tid för återhämtning vilket arbetsgivaren och arbetstagaren behöver ta höjd för i verksamheten.

Teamkänsla; att skapa team där individerna känner varandra och aktivt arbetar med kamratstöd. Skapa förutsättningar för väl fungerande team som arbetar lärande och med ständiga förbättringar vilket de bland annat kan göra med hjälp av ex backspeglar.

Backspeglar som görs iterativt, det är viktigt att få möjlighet som individ (och team) att ofta få reflektera och ständigt förbättra och påverka sitt arbete och sin arbetssituation.

Tydliga mål som går i linje med vart organisationen är på väg, låt medarbetaren själv sätta målen. Teamet/coachen/mentorn/chefen kan vara med som en stöttande part.

Push vs Pull skapa förutsättningar för mental ergonomi, en möjlighet för medarbetarna att fokusera och arbeta med en sak i taget. Vi blir inte mer effektiva eller skapar ett högre värde till kund bara för att vi är involverade i flera parallella projekt, har en full inkorg av mail och förväntas utveckla och uppdatera oss inom nya områden konstant, tvärtom. Låt medarbetarna bestämma när och hur (pull).

Vill du veta mer hur? Kika på flödesoptimering, lean och agila arbetsmetoder.


-Fysisk aktivitet.

-Rikt socialt liv, inkludera det sociala livet på arbetsplatsen, tex familjedagar där medarbetaren får möjlighet att bjuda in sin familj, socialisera samt visa sin arbetsplats. Det skapar ett nätverk, större förståelse och samhörighet mellan individer.

-Försök ha roligt på arbetet, det skapar ett större engagemang för uppgiften. Positiva känslor gör så att vi människor mår bättre och vidare skapar det en större vilja att vara delaktig.

Vad gör vi när det händer något?

Organisationen behöver ha en beredskap och plan för hur den agerar när något händer. Initialt är det viktigt att organisationen kan sköta och möta ”krisen” inom organisationen.En bra start är att ha grundläggande kunskaper om psykologisk första hjälp.

I grova drag innebär det att ha en empatisk närvaro. Visa att du finns tillhands, individen som är drabbad upplever ofta en stark känsla av kontrollförlust, då är det skönt att veta att någon finns nära, att det finns ett skyddsnät.


Uttrycket min dörr står alltid öppen-på riktigt! Lyssna och låt personens behov komma först. För många kan det vara skönt att få vara på arbetsplatsen istället för att stanna hemma vid en sjukskrivning. Välkomna till detta men ställ inga krav på prestation.


Kamratstöd- När personen kommer tillbaka bör det finnas ett nätverk av kollegor som stöttar och har en grundläggande kunskap om stress och krisens faser.


Backspegel- Om det är flera personer inblandade kalla till en ”efter händelse utvärdering”, se till att några på arbetsplatsen är utbildade så att de kan hantera ett sådant möte. I korta drag handlar det om att alla får komma till tals och berätta sin bild av vad som skett och hur det känns. Tillsammans lägger gruppen ett pussel. Här har samtalsledaren till uppgift att notera om det finns någon som behöver extra stöttning eller vård. Fördelen med att sköta det inom organisationen är att interna uttryck, kultur med mera är lättare att förstå och måste inte beskrivas eller förklaras vidare av individerna.


Låt oss dela kunskap, diskutera och utveckla våra arbetsplatser. Kommentera gärna med dina tankar och ideer kring ämnet. Om du tycker om artikeln får du gärna trycka gilla eller dela.


Länk till Poddavsnittet; http://agilahrpodden.libsyn.com/website/agilahr-podden-mter-erik-mangen-005

Länk till Eriks företag Exitibus; https://www.exitibus.se

Linked In; https://www.linkedin.com/company/agilahrpodden/

Instagram;

https://www.instagram.com/agilahrpodden/

Facebook; https://www.facebook.com/search/str/agila+hr+podden/

177 visningar0 kommentarer